Site icon gbcvietnam

Đăng kí nhượng quyền

Công ty cổ phần đầu tư thương mại gbc

   Với bề dày gần 10 năm kinh nghiệm Đầu tư, Xây dựng và vận hành Thương hiệu trên lĩnh vực F&B, Beauty Care, Fitness…

Năm 2021 đánh dấu sự chuyển mình của GBC khi BLD quyết định thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống sang hình thức NHƯỢNG QUYỀN (FRANCHISE) như một kim chỉ nam mới cho hoạt động của công ty và cùng với mong muốn mãnh liệt mang sự thành công tới nhiều khách hàng hơn nữa.

Địa chỉ liên hệ:

Đăng Ký Thông Tin Nhượng Quyền

    Exit mobile version